Zastanawiasz się nad wyborem domu modułowego? Zapewne jednym z wielu pytań, na które szukasz odpowiedzi, są kwestie prawne. Jak to wygląda? Potrzebne jest pozwolenie na budowę? Jak to jest, że niektóre domy mogą być jedynie na zgłoszenie? Jeśli zmagasz się z tymi pytaniami, jesteś w dobrym miejscu.

Wygląda to tak samo, jak w przypadku tradycyjnego budownictwa – domów murowanych. Wszystkie budynki, jakie powstają w Polsce, podlegają tym samym przepisom, nie zależnie w jaki sposób są budowane. Mowa tu o Prawie Budowlanym. Muszę spełniać szereg kryteriów, aby być dopuszczonym do użytkowania.

Jednak dla domów, których powierzchnia u podstawy nie przekracza 35m2, możemy skorzystać z ułatwionych procedur. Należy zgłosić budowę w odpowiednim urzędzie – stąd nazwa domy na zgłoszenie. Ponadto domy te mogą mieć antresolę użytkową, zatem łączna powierzchnia użytkowa z piętrem może wynosić nawet do 55m2.

Wszystkie budynki, które przekraczają te powierzchnie, wymagają wystąpienia o pozwolenie na budowę.

W jaki sposób wystąpić o pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę wydaje starosta powiatowy. Komplet dokumentów wraz z formularzem urzędowym należy złożyć we właściwym urzędzie, w wydziale architektury lub urbanistyki.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

1. Projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z aktualnymi zaświadczeniami potwierdzającymi odpowiednie uprawnienia projektanta wydane przez izbę samorządu zawodowego.
2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Decyzję o warunkach zabudowy.

W nietypowych przypadkach urząd może wymagać dodatkowy dokumentów, o tym oczywiście poinformuje.